8/26/2015

CollageProsta domowa twórczość , ale i ćwiczenie małej motoryki.
Sterta gazet, nożyczki, klej i duża kartka papieru.
Teraz to już potrzebna tylko wyobraźnia dziecka.