9/28/2015

W Średniowieczu nad rzeką


 "...We wrześniu  zapraszamy na wystawę pt. „W średniowieczu nad rzeką”. Ekspozycja prezentuje różne dziedziny życia średniowiecznego człowieka, które miały związek z jego egzystencją w pobliżu wody – rzek, strumieni i jezior.
Ludzie od zawsze chętnie osiedlali się w pobliżu wody. Bliskość rzek i jezior stwarzała dogodne warunki do życia. Woda niezbędna była do picia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wykorzystywano ją także do wszelkich zajęć gospodarskich. Ponadto bliskość wody zapewniała obfitość łatwo dostępnego pożywienia  w postaci ryb i ptactwa wodnego. Poza tym dawała możliwość sprawnej komunikacji między sąsiednimi osadami, a nawet bardziej odległymi terytoriami.
Prezentowane zabytki archeologiczne związane są z czynnościami odbywającymi się nad wodą: od prania, przez łowienie ryb, aż po transport. Niektóre z przedmiotów niewiele się zmieniły przez  tysiąclecia, inne są bardziej zagadkowe. Wszystkie stanowią jednak świadectwo tego, że rzeki i ludzie od zawsze byli sobie bliscy.
Kiedy: od 1 września do 31 października 2015 r.
Kuratorzy: mgr Magdalena Poklewska-Koziełł, mgr Magdalena Sprenger.."http://www.muzarp.poznan.pl/