4/14/2016

Logico PiccoloLogico to plastikowa tabliczka z kolorowymi guzikami oraz zestaw książek z kartami, 
które ułatwiają dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, 
wprowadzając jednocześnie w świat kolorów, roślin, zwierząt, bajek
oraz poważnych zagadnień, na przykład ruchu drogowego. 

Dziecko myśli, analizuje, poszukuje, podejmuje decyzję, rozwiązuje. 

Możliwości wykorzystania:

 • praca w szkole:

 Logico to doskonałe uzupełnienie każdego podręcznika.
 Różnorodność książek z kartami pozwala na indywidualną ,
pracę z dziećmi o zróżnicowanym stopniu uzdolnienia.
Pracę w grupach można tak zorganizować, 
aby dziecko wspólnie z rówieśnikami poszukiwało rozwiązań.
Potem mogą je kolejno podawać oraz wzajemnie się odpytywać. 

• praca w domu: 

Rodzice mogą wykorzystywać karty nie tylko do sprawdzania wiedzy
 i umiejętności dziecka, ale również do zorganizowania ciekawych konkursów,
 na przykład podczas urodzinowych przyjęć. 

Praca z Logico daje takie możliwości, ponieważ:

 • do nauki wprowadza się element gry i zabawy
 • przedstawia omawiane treści w odmienny sposób niż podręcznik 
• umożliwia samodzielne poprawianie błędów
 • uczy samodzielnego myślenia
 • motywuje do działania
 • zwiększa poczucie własnej wartości
 • służy przełamaniu barier w relacjach między dzieckiem a nauczycielem.

 Ćwiczenia Logico dają znakomite efekty w pracy z dziećmi dyslektycznymi,
 nadpobudliwymi, a także z dziećmi mającymi wady wymowy czy zaburzenia percepcji: 

• rozwijają zdolności percepcyjne i analityczne
 • doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową

http://www.lideria.pl/