6/08/2016

Galeria Minerałów - Łeba w oczach Maksa


Maksa bardzo interasują minerały i skamieniałości. Oczywiście nie mógł darować sobie takiej okazji , aby nie odziedzić Galerii.
Z pewnością pamiętacie jak w lutym podczas pobytu na wulkanie Maks podziwiał piękno lawy i przywiózł kamienie i piasek wulkaniczny.

Dziś podziwia pełne kolorów i blasku kamienie.
Jakie są piękne !